Waarom zou je een coach inzetten?

Allereerst de vergelijking tussen werk en sport. Heb je ooit een succesvolle topsporter zonder coach gezien?
Als individuele werknemer en als team, heb je iemand nodig die je over je eigen schaduw laat springen, om verder te komen. Natuurlijk heb je talenten, dat heeft je gebracht waar je nu staat. Maar de lat kan telkens weer wat hoger, door te focussen op het bereiken van je doelen, met de inzet van de aanwezige kwaliteiten en het afdekken van eventuele zwaktes. Op de punten waar dat makkelijk is, heb je dat individueel of als team zelf al gedaan, maar op de lastige punten heb je een coach nodig die je:

  • wijst op je kwaliteiten
  • zelfvertrouwen geeft
  • confronteert met ineffectief gedrag
  • alternatieven aanbiedt
  • spiegelt wat het bereikte effect is
  • enzovoort
Een coachsessie onderscheidt zich van een training, doordat de overdracht van kennis is aangepast op de behoefte van het individu of team (in plaats van de aanwezige kennis bij de trainer of de volledigheid van het onderwerp). Daarnaast richt een coachsessie zich op het effect in de praktijk. De aanpak van Echt Anders beoogt verder, de klant in staat te stellen zich steeds beter zelf te coachen.