Het begint met jullie coachvraag.

De teamcoach begeleidt een team bij hun coachvraag. De prestaties van het team kunnen beter en daar hebben de teamleden elkaar voor nodig. Het gewenste resultaat is dat het team boven zichzelf uit stijgt en meer is dan de optelsom van de individuen.

Evenals bij individuele coaching, is de coachvraag het uitgangspunt voor het coachtraject. Je zoekt een coach die expertise heeft op het gebied van de vraag en waarmee je een klik verwacht met het te coachen team.

Samen met de coach definieer je de coachvraag, de gewenste resultaten en aanpak. De coach maakt een voorstel, waarin ook de gevraagde investering staat.

Afhankelijk van de coachvraag ligt de nadruk in de teamsessie op:

  • kennisoverdracht en toepassing daarvan in de praktijk (bijvoorbeeld als de vraag is “hoe stimuleren we elkaar om te ontwikkelen?”)
  • onderlinge interactie tussen de teamleden (bijvoorbeeld als de vraag is “hoe verbeteren we de samenwerking in het team?”)
  • elkaar beter leren kennen (bijvoorbeeld als de vraag is “we zijn een nieuw team; hoe kunnen we snel resultaten bereiken?”)

Een teamcoach sessie is de basis voor betere prestaties van het team. De verankering van dat wat is geleerd, moet in het dagelijkse werk gebeuren. Aan het eind van iedere sessie wordt deze verankering besproken. Natuurlijk vraagt die verankering aandacht en tijd; net als bij alle opgedane kennis en iedere relatie, moet deze namelijk onderhouden worden. Het komt daarom regelmatig voor dat teamcoaching met enige regelmaat wordt herhaald (bijvoorbeeld ieder kwartaal, half jaar of jaar).

Elkaar beter leren kennen