Hoe groot iemand is, wordt gemeten aan zijn gedrag bij tegenslag.
Plutarchos

Werkwijze

Het gewenste resultaat staat centraal. Daarom bedenken wij voor iedere klantvraag de aanpak die het beste aansluit bij de gewenste resultaten. Onze aanpak is ontwikkeling-, oplossing- en resultaatgericht. We kunnen daarbij gebruik maken van allerlei oplossingsgerichte methoden (MBTI, waarderend onderzoek, STAR, oplossingsgericht coachen, strengthfinder, levensankers, biografisch coachen, 360 graden feedback, energiematrix enzovoort).

Onze communicatiestijl past bij wat nodig is in die specifieke situatie (bijvoorbeeld luisteren, spiegelen, confronteren of uitdagen). Samenwerking met Echt Anders is inspirerend en gericht op ontwikkeling in een prettige sfeer.

Ieder mens en iedere organisatie is anders, daarom is maatwerk onze standaard. We bieden duurzame oplossingen door kennis over te dragen tijdens de opdracht. We gaan uit van verschillen tussen mensen en creëren kansen voor iedereen om toegevoegde waarde te hebben.